Algemene voorwaarden

”Met het ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

1) Deelname aan de lessen van TMC is geheel op eigen risico.
2) Men schrijft zich in eerste instantie in voor één (dans)jaar. Na dit termijn is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Er wordt met een opzegtermijn van één kalendermaand gewerkt. (Voorbeeld: in december wordt er opgezegd, dan zal de leerling uitgeschreven zijn vanaf 1 februari). Een uitschrijving dient te gaan via het opzegformulier of een bericht via e-mail.
3) Restitutie van lesgeld is niet mogelijk;
4) The Motion Creator of haar medewerkers is/zijn niet aansprakelijk voor schade/ blessures en/of ongevallen die tijdens de lessen of activiteiten mochten ontstaan;
5) The Motion Creator heeft het recht om foto- en beeldmateriaal voor online publicatie of PR-doeleinden te gebruiken;
6) The Motion Creator behoudt de informatie die op het inschrijfformulier staat weergeven in bestand zolang het lidmaatschap aan de orde is;
7) The Motion Creator heeft ten alle tijden het recht om het lidmaatschap te beëindigen bij schending van de huisregels, ernstige aangebrachte schade bij eigendom van TMC of een ander en het niet betalen van het lesgeld.”